Volejte sádrokartonáře z plzně
Úvod > Sádrokartonářské práce

Sádrokartonářské práce

Sádrokartonové konstrukce - dělící stěny

Slouží k dělení prostor na samostatné místnosti. Možností použití je celá řada. Od nejběžnějších příček mezi místnostmi bytů a kanceláří přes instalační stěny sociálních jader a mezibytových stěn s vyššími nároky na požární odolnost a akustické vlastnosti až po náročné konstrukce rozhlasových nahrávacích studií či operačních sálů. Jsou-li tyto konstrukce nenosné, neznamená to, že na stěny nelze nic zavěšovat. Naopak, běžné užitkové a ozdobné předměty bez úprav, s nenáročnými úpravami uvnitř stěn lze zavěšovat skříňky nábytku až po kotle ÚT či bojlery. Běžné stěny mají požární odolnost 30 minut, použitím speciálních skladeb konstrukcí a desek lze docílit až 120 minut požární odolnosti stěn. Rovněž tak akustika. Jednoduché konstrukce mají vzduchovou neprůzvučnost od cca 40 dB, lze však docílit až 65ti i více dB při odpovídající skladbě stěny.

Sádrokartonové konstrukce - předsazené stěny

Slouží k posílení potřebných vlastností již stojících svislých konstrukcí. Například zvýšení požární odolnosti, zlepšení akustických či tepelně-izolačních vlastností, nebo vyrovnání křivosti stávající stěny, ale i zakrytí vlhké stěny při zachování možnosti jejího odvětrávání. Podle účelu se pak řídí i vhodná skladba předsazené stěny. Sádrokartonové desky lze speciálním lepidlem lepit přímo na pevný podklad, nebo montovat na konstrukci.

Sádrokartonové konstrukce - podhledy

Vodorovné podhledy se zavěšují na konstrukci uchycenou na pevném nosném stropu. Jejich konstrukce se opět může lišit podle záměru stavebníka. Snižují zbytečnou světlou výšku, zlepšují kročejovou neprůzvučnost, zlepšují požární a tepelně-izolační vlastnosti, tvoří esteticky příznivý celek, musí nést určitou váhu osvětlovacích těles či reproduktorů apod.

Sádrokartonové konstrukce - rekonstrukce podkroví

Při rekonstrukcích podkrovních prostor vynikají příznivé vlastnosti sádrokartonu snad nejvíce ze všech možností jeho použití. Za velmi příznivých cen mohou vzniknout nové prostory se všemi potřebnými užitnými vlastnostmi (požární odolnost, tepelná izolace atd.) a navíc s nádherným architektonickým řešením. Záleží jen na estetickém cítění budoucího uživatele, jaký sklon šikmin zvolí, jaká zákoutí chce vytvořit, zda nechá vyniknout trámoví krovu, bude kombinovat rovné a šikmé plochy s oblouky, jaký výhled a vikýře zvolí atd. Pochopitelně řada omezení dané stavbou jako takovou, připomínky či omezení památkářů se budou muset respektovat, nicméně prostor pro fantazii architekta zde bude vždy.

Kazetové podhledy

Jsou další součástí komplexu interiérových prvků. Jsou tvořeny zpravidla kazetami normalizovaných rozměrů (600 x 600, 600 x 1200, 300 x 600,1200,1800). Montují se zpravidla na závěsný systém osazený na nosném stropu. Je řada výrobců, kteří používají nejrůznější materiál k jejich výrobě. Čistá sádra, sádrokarton, lisovaná minerální plsť, ocelový či hliníkový plech, dřevo a dřevotříska, polystyren, lepený křemičitý písek, dřevěné odštěpky či vlákna, umělá hmota. Jsou také různě povrchově upravovány. Jsou hladké, perforované, děrované, s nejrůznějšími plastickými vlysy apod. Zpravidla jsou již povrchově upraveny (nátěr, moření apod.) Podle požitého materiálu a povrchové úpravy se také liší jejich vlastnosti, účel použití i ceny.

Některé vlastnosti jsou společné:

Snadná a rychlá montáž
Možnost dodatečného vstupu do meziprostoru

Jiné jsou rozdílné (požární odolnost, možnost užití ve vlhkých prostorech, omyvatelnost, akustické vlastnosti, tepelně-izolační vlastnosti, estetické vlastnosti, cena). Vlastnosti podhledu lze ovlivňovat dodatečnými úpravami podhledu jako např. posilovat požární či akustické vlastnosti přídavkem izolace. Škála možností je tak široká, že pro téměř každý účel užití se najde několikero vhodných variant řešení.

Spokojený zákazník
Chtěl bych poděkovat firmě sádrokartony Piškule za skvěle odvedenou práci v bezvadné kvalitě a krátkém termínu.
  A3 SPORT
Spokojený zákazník
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool

Pavel Piškule - Sádrokartonářské práce pro Plzeň a okolí
Telefon: 777 593 664, e-mail: info@sadrokartony-piskule.cz